Ons verhaal

De directie van Talent4Service over haar missie:


Media

In een snel krapper wordende arbeidsmarkt neemt het aantal banen in hoog tempo toe. Het aantal werklozen met een WW-uitkering is in 2018 met ruim 20% afgenomen ten opzichte van 2017. Vooral in de technische branche wordt de krapte steeds verder voelbaar.

 

Toch staan er nog genoeg werkzoekenden langs de kant met weinig vooruitzicht op een baan. Vijftigplussers bijvoorbeeld. Of Wajongers. Mensen die uit de bijstand willen komen, of willen reïntegreren na ziekte.

 

Over deze doelgroepen bestaan veel vooroordelen bij werkgevers. Ze zouden te oud zijn, of te traag. Vaak ziek. Of geen relevante werkervaring hebben. Terwijl het tegendeel (bewezen) waar is. 

 

Onze ervaring leert dat veel van deze werkzoekenden beschikken over de juiste (werk)ervaringen in het verleden, grote hobbymatige kennis of een hoge mate van affiniteit met techniek . Klaar voor een nieuwe carrière. Bij Talent4Service kijken wij naar het totaalplaatje. Dat gaat verder dan alleen kijken naar diploma's en CV's.


"Bij Talent4Service kijken wij naar het totaalplaatje van een kandidaat. Dat gaat verder dan alleen diploma's en CV's."

Wij geloven - en hebben de afgelopen drie jaar ook bewezen - dat deze mensen, met een opleiding en de juiste begeleiding, snel succesvol worden bij onze opdrachtgevers. Soms met een iets langere aanloopperiode bij de start. Maar veelal resulterend in een prachtige rol die voor zowel opdrachtgever als werknemer heel dankbaar is.

 

En zo zijn deze mensen zomaar ineens een voorbeeld van hoe een nieuwe blik op de arbeidsmarkt succesvol kan zijn.

 

Ons motto: iedereen doet mee!

 

Daar geloven wij in en maken wij ons met het team van Talent4Service hard voor. 

 

Jeroen Voswinkel & Jorien Wesseling

Directie Talent4Service